Related Documents from besigheids studies vraestel graad 11 junie eksamen:

 • JUNIE-EKSAMEN 2014 TOERISME 1/1 GRAAD 12 % - IMPAK

  Junie-eksamen 2014 Toerisme 1/1 Graad 12 % - Impak

  JUNIE-EKSAMEN 2014 TOERISME 1/1 GRAAD 12 % Ë1412-A-TOU-JE01´µ´Î Leerder naam & van: _____ Kliëntenommer: _____. Reading & Download »

 • GRAAD 12 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12

  Graad 12 Nasionale Senior Sertifikaat Graad 12

  Kopiereg voorbehou. Blaai om asseblief. PUNTE: 80. TYD: 2 uur. Hierdie vraestel bestaan uit 16 bladsye. GRAAD 12. AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE .... Reading & Download »

 • TOERISME - EDUCATION.GOV.ZA

  Toerisme - Education.gov.za

  eksamen vir graad 12-Toerisme-leerders in 2015. Die PAT mag onder ... Daarom is dit uiters belangrik dat die PAT-taak voltooi en ingelewer word op . 8 DBE/PAT 2016 .. Reading & Download »

 • TOERISME - EDUCATION.GOV.ZA

  Toerisme - Education.gov.za

  2.1.2 Bestuur van die PAT Hierdie praktiese assesseringstaak is die enigste amptelike praktiese eksamen vir graad 12-Toerisme-leerders in 2015.. Reading & Download »

 • TOERISME - TOURISMSTUFF.CO.ZA

  Toerisme - Tourismstuff.co.za

  2.1.2 Bestuur van die PAT Hierdie praktiese assesseringstaak is die enigste amptelike praktiese eksamen vir graad 12-Toerisme-leerders in 2015. Die PAT mag onder. Reading & Download »